Poprzedni artykuł dedykowany był archetypom matki, w dzisiejszym opiszę dwa archetypy ojca reprezentowane przez wibracje liczb 1 i 8.

liczba 1 – Ojciec jako dawca tożsamości

Liczba 1  symbolizuje mężczyznę powołującego do życia, a więc biologicznego ojca dziecka. Człowieka, który przekazał własną matrycę genetyczną wraz z całą zapisaną w niej historią odnośnie tożsamości. Jest niczym Bóg, który daje i odbiera życie, decydując o naszym istnieniu. To autorytet, który pełni rolę nadrzędną i wymaga podporządkowania się jego woli.

Wibracja 1 uosabia ojca indywidualistę, który przede wszystkim koncentruje się na własnym rozwoju i inspiruje innych do wzrastania, daje impuls do działania. Cechuje go ambicja, oryginalność i kreatywność. Uczy odwagi, otwartości, patrzenia w przyszłość bez oglądania się za siebie. Jest przedsiębiorczy i pełen pasji. Pokazuje, że wolność jednostki i jej odrębność od innych ludzi są wartościami nadrzędnymi. Podkreśla wagę zaufania do siebie, zachęcając do dokonywania własnych wyborów zamiast ślepego podążania za trendami i modą. Kultywuje życie w zgodzie ze sobą.

Negatywny aspekt tej liczby mówi o ojcu, który nie potrafi „patrzeć dalej niż na czubek swego nosa”, a najczęściej używane przez niego słowa to „ja”, „moje” i „nie”. Nie znosi sprzeciwu i zmusza innych do działania zgodnie z jego wolą i wizją świata, która jest jedyną słuszną. Jawi się jako człowiek kategoryczny, stanowczy i apodyktyczny. Jednocześnie sam nie do końca rozumie kim jest, poszukuje swojej tożsamości. Nie ufa sobie, brak mu  ugruntowania i stabilności, stąd też mogą wynikać jego trudne zachowania.

Drugi negatywny aspekt liczby 1 reprezentuje ojca słabego, strachliwego, który sam ulega autorytetom, zamiast przewodzić innym. Jest niepewny siebie i niezdecydowany, głównie naśladuje innych. Bywa samotny i czuje się odrzucony przez otoczenie.

liczba 8 – Ojciec jako wzór realizacji na poziomie materialnym

Wibracja 8 reprezentuje ojca  sprawującego opiekę i wychowującego dziecko. Mówi o ojcu odpowiedzialnym za siebie, swoje działania, myśli i słowa, w pełni świadomym tego, że przynoszą one konkretne rezultaty. Dzięki swej głębokiej wiedzy, intuicji i mądrości sprawuje pełną kontrolę nad materią i swym losem, który wykuwa niczym kowal, doskonale rozumiejąc prawo przyczyny i skutku.

Liczba 8 uosabia ojca sprawiedliwego i dzierżącego władzę, który przejmuje odpowiedzialność za innych i dba o wszystkich podopiecznych. Daje duże poczucie bezpieczeństwa i równowagi. Uczy praktyczności, dyscypliny i dobrej organizacji, a także zdolności do podejmowania ryzyka i wytrwałości w dążeniu do celu. Ma zmysł do interesów, jego działania przynoszą owoce i dają mu prestiż społeczny. Ma dużą łatwość operowania finansami, choć nie identyfikuje się z wartościami materialnymi, wiedząc jaką faktycznie pełnią rolę oraz ucząc tego innych.

Negatywny aspekt liczby 8 czyni ojca człowiekiem agresywnym, nadużywającym władzy i siły. Staje się on egoistą i despotą, nierzadko prawdziwym tyranem. Koncentruje swoje wysiłki na pomnażaniu materii i budowaniu statusu społecznego. Ma trudność z wykorzystaniem  ogromnej mocy, którą posiada, przelewając  swoje frustracje na otoczenie lub topiąc je w trunkach. Jest niezwykle wymagający i surowy, stawia wysoko poprzeczkę i ma wiele oczekiwań wobec swoich dzieci.

Z drugiej strony może stać się nieodpowiedzialny, mieć trudność z zapewnieniem bytu sobie i rodzinie. Nie potrafi podjąć właściwych działań, boi się wyzwań, unika trudności, jednocześnie wyrażając zawiść i zazdrość wobec tych, którym się powiodło. Staje się uosobieniem klęski i destrukcji, marnotrawstwa wszelkich możliwości i okazji.

Archetyp ojca w Portrecie Numerologicznym

Aby zrozumieć jakie archetypy reprezentuje Twój ojciec, przyjrzyj się w którym miejscu Twojego Portretu Numerologicznego znajdują się wspomniane wibracje, a może w ogóle ich nie ma. Zobacz też w jakim występują natężeniu. W szczególności poszukaj ich w wyzwaniach Wyzwania na drodze życia  i lekcjach karmicznych Lekcje karmiczne – czego brak w Twojej walizce? .

Jeśli wibracja 1 stanowi Twoje wyzwanie lub lekcję karmiczną oznacza to, że ojciec nie przekazał Ci zdrowego poczucia indywidualności i tożsamości. Musisz je zbudować samodzielnie, między innymi poprzez funkcjonowanie w środowisku narzucającym Ci swoją wolę i system wartości. Być może to ojciec był pierwszym autorytetem, dyktującym jak masz żyć, a może nawet zmuszającym Cię do  funkcjonowania wbrew pragnieniom płynącym z głębi Twojej Duszy. Może docierały do Ciebie słowa o braku ambicji, konieczności walki o swoje, itp.

Lub też sam był słaby, podporządkowany innym i za mało odważny aby patrzeć w przyszłość, wziąć życie w swoje ręce i realizować własne pragnienia. Stąd też konieczne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „kim jestem?” aby wiedzieć dokąd zmierzasz, określić swój cel. By móc żyć w zgodzie ze sobą, zamiast w rytmie wszystkich „wypada, trzeba, musisz, nie możesz”. Może Ci brakować odwagi lub ambicji, uwiązania w przeszłości utrudniającego tworzenie wizji przyszłości.

Z kolei wyzwanie lub lekcja karmiczna o wibracji liczby 8 wskazują na ojca, który nie radził sobie z materią, co wyrażało się jej brakiem lub też nadmiarem i ogromnym przywiązaniem do jej wartości. Prawdopodobnie aprobował tylko takie Twoje działania, które dawały konkretne i mierzalne efekty. Nie był on sprawiedliwy lub odpowiedzialny. Nie potrafił dać Ci poczucia bezpieczeństwa będąc nadmiernie wybuchowym i agresywnym lub za mało odważnym i przedsiębiorczym czy też pracowitym i wytrwałym. Możliwe też, że sprawował nadmierną kontrolę i opiekę, za bardzo prowadził Cię za rękę, co utrudniło rozwinięcie własnych skrzydeł i rozpoznanie swojej mocy oraz wiarę w siebie. Niewykluczone, że zawiódł jako opiekun zostawiając Ciebie i nie wspierając w Twoim wychowaniu.

Teraz musisz samodzielnie nauczyć się odwagi i odpowiedzialności, zbudować poczucie bezpieczeństwa oraz status społeczny. I przede wszystkim nauczyć się poprzez własne doświadczenia czym jest prawo przyczyny i skutku oraz  jak postępować z materią i władzą, aby móc korzystać w pełni z własnych sił twórczych i osiągnąć spełnienie.

Archetypy ojca w Numerologii

You May Also Like