matkawnumerologii

W dzisiejszym artykule chcę przedstawić funkcjonujące w Numerologii dwa archetypy matki. Są to odmienne, choć nierozerwalnie splecione ze sobą aspekty macierzyństwa, reprezentowane przez liczby 2 i 6.

liczba 2 – Matka dawczyni i nosicielka życia

Liczba 2  uosabia matkę jako dawczynię i nosicielkę życia. Osobę, która powołała dziecko do życia, dała mu miejsce w swoim łonie i gdy przyszła pora wydała je na świat. Jest niczym naczynie, w którym dziecko może się bezpiecznie rozwijać. Wrażliwa, czuła, delikatna, pomocna i opiekuńcza, często bardziej troszcząca się o innych niż o siebie samą. Kluczowe są dla niej związki z ludźmi, poszukuje dopełnienia w drugiej osobie. Z radością i łatwością nawiązuje więź dzieckiem, może wręcz odczuwać z nim jedność. Pragnie aby było ono szczęśliwe, nawet kosztem jej spełnienia. Potrafi scalać ludzi wokół siebie lub dla jakiejś sprawy. Pokazuje swojemu potomkowi, że przyjaźń, współpraca i umiejętność funkcjonowania w grupie są istotnymi wartościami. Uczy je współpracy, tolerancji, wrażliwości, radzenia sobie z emocjami. Jest gwarantem życia lub tylko egzystencji, jeśli nie potrafi wykorzystać pozytywnego aspektu tej liczby.

Może wtedy stać się obojętna, mało wrażliwa, skoncentrowana na sobie lub też nazbyt opiekuńcza, poświęcająca siebie i swoje potrzeby na rzecz dziecka, rodząc w nim nie zawsze uświadomione poczucie winy i chęć zadośćuczynienia.  Przez swą nieśmiałość, strach, lęk przed odrzuceniem i samotnością czy też z innej przyczyny staje się nazbyt opiekuńcza, ograniczająca, chuchająca i dmuchająca, pełna obaw, uzależniona od opinii otoczenia. Nie radząc sobie z własnymi emocjami przelewa na dziecko  morze obaw lub ocean obojętności.

liczba 6 – Matka karmiąca

Z kolei liczba 6 wyraża matkę jako żywicielkę, kobietę karmiącą dziecko swoim mlekiem. Mówi też o symbolicznym odżywianiu potomka miłością, akceptacją, czułym dotykiem, dobrym słowem i ciepłem. To kochająca matka, będąca w stanie równowagi emocjonalnej i spokoju wewnętrznego, które przelewa na bliskich. Potrafi dokonywać dobrych wyborów dotyczących swojej rodziny i pracy  zawodowej. Wie jak zaspokajać potrzeby własne i innych, godzić wszystkie ważne dla niej sfery życia. Jest odpowiedzialna, sprawiedliwa i daje poczucie bezpieczeństwa. Umie zbudować ciepłe gniazdo, w którym każdy czuje się ważny, potrzebny i wystarczający. Uczy swoje dzieci miłości i szacunku dla rodziny, karmi je swoją obecnością i serdecznością oraz tradycyjnymi wartościami.

Negatywny aspekt tej liczby sprawia, że matka jest zimna, ma trudność z wyrażaniem swoich uczuć. Często jest przeciążona obowiązkami, zmęczona. Bardziej skupia się na zapewnieniu dobrego poziomu życia niż dawaniu ciepła i wsparcia, w myśl powiedzenia „najpierw obowiązki, a potem przyjemności”. Przypomina osobę pełniącą funkcję matki, dostarczycielkę pożywienia i rzeczy materialnych. Jej postawa może sprawić, że dziecko będzie głodne miłości i zacznie jej poszukiwać na zewnątrz.

Archetyp matki w Portrecie Numerologicznym

Jeśli chcesz zobaczyć co Twoja mama zaczerpnęła z tych archetypów, przyjrzyj się w którym miejscu Twojego Portretu Numerologicznego znajdują się obydwie wibracje, w jakim występują natężeniu, a być może w ogóle ich brak. Gdy chcesz zobaczyć, jak Ty radzisz sobie z macierzyństwem, spójrz na Portret Numerologiczny swojego dziecka. Szczególną uwagę  zwróć na to czy wibracje liczb 2 i 6 pojawiają się w formie lekcji karmicznej Lekcje karmiczne – czego brak w Twojej walizce? lub wyzwania Wyzwania na drodze życia.

Jeśli jest to liczba 2, prawdopodobnie Twoja mama realizowała w jakimś stopniu negatywny aspekt archetypu dawczyni i nosicielki życia. Dlatego możesz mieć poczucie, że bez niej lub bez wsparcia czyjejś osoby nie poradzisz sobie w świecie. Poszukujesz bezpiecznego miejsca, w którym możesz się schronić i przetrwać niczym w matczynym łonie. Niewykluczone, że ciągle porównujesz się do innych, poszukujesz czyjejś aprobaty i akceptacji, sprawdzasz jak inni Cię oceniają i dopasowujesz się, żeby przynależeć, zamiast być sobą. Możliwe, że towarzyszy Ci stan bycia osobą gorszą, nieważną, niewystarczająco dobrą lub niezasługującą na przyjemności i szczęście.

Gdy Twoje wyzwanie lub lekcję karmiczną stanowi liczba 6 może to oznaczać, że mama nie wypełniła wystarczająco dobrze swojej roli. Być może nie mogła Cię wykarmić swoim mlekiem, za krótko Cię karmiła albo nie była w stanie nasycić Cię swoją miłością. Prawdopodobnie sama nie dostała tego od swojej mamy, nie miała wzorca godnego naśladowania. Dlatego teraz poszukujesz pożywienia na zewnątrz, domagasz się go od swojego partnera/ partnerki, dzieci czy też znajomych. Pragniesz aby inni zaspokoili Twój głód, ale często okazuje się, że stan nasycenia  jest chwilowy, a po nim znów pojawia się pustka.

Dlatego zatroszcz się o siebie samodzielnie, stań się dla siebie czułą i troskliwą matką. Zapewnij sobie to, czego zabrakło w Twoim dzieciństwie. Przyjmij siebie taką jaka jesteś/ takim jakim jesteś i daj sobie bezwarunkową miłość, tolerancję oraz wsparcie. Stań się dla siebie naczyniem, pełnym wartości odżywczych, w którym rozwija się Twoje życie. Nakarm się empatią, dobrym słowem, wspierającymi przekonaniami, troską o swój stan psychiczny i fizyczny. Zadbaj też o odpowiednią dla siebie dietę i równowagą życiową, aby zaopiekować się sobą na wszystkich poziomach. Wtedy o wiele łatwiej będzie Ci stać się kochającą matką dla swoich dzieci. 😊

Archetypy matki w Numerologii

You May Also Like